Dialekt i samtal

Den tidiga dialektforskningen kunde av naturliga skäl inte använda sig av inspelning av talade dialekter (se Sandström 2012 för en översikt över forskningen i svenska dialekter i Finland under olika tider). Även senare när dialekter spelades in skedde det främst genom att forskaren intervjuade den dialekttalande, vilket har kritiserats av bland annat Bockgård (2011). På senare år har forskare börjat diskutera hur man kan dra nytta av metoder från samtalsanalys vid forskning i dialekter, liksom hur dialektmaterial kan berika samtalsanalysen (se Bockgård & Nilsson 2011).

I workshopen välkomnas bidrag där funktionen hos språkliga (inklusive fonetiska) drag i samtalsmaterial diskuteras. Materialet kan utgöras av vardagliga eller institutionella samtal där dialekt används åtminstone i någon utsträckning. Metoderna kan omfatta interaktionell lingvistik men även andra metoder som fokuserar på lokalt interaktiva och vidare sociala betydelser hos språkliga drag. Frågor som kan diskuteras är: Vad kan vi få ut av att studera dialekt i samtalsmaterial och vilka fallgropar finns det med att använda detta material? Vilka metoder lämpar sig för att studera dialekt i samtal? Hur borde samtal på dialekt spelas in? Vad tillför det att använda video vid inspelning av dialekter?

Litteratur:

Bockgård, Gustav, 2011: ”Dä ä int frågan åm nå annet än den gamle dialekten”. En samtalsanalytisk och ideologikritisk studie av en märklig dialektintervju. I: G. Bockgård & J. Nilsson (red.) Interaktionell dialektologi. S. 51–74.

Bockgård, Gustav & Nilsson, Jenny (red.), 2011: Interaktionell dialektologi. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen.

Sandström, Caroline, 2012: Genus i östra Nyland – från dialektutjämning till dialektmarkör. Doktorsavhandling vid Helsingfors universitet. Nordica Helsingiensia 20. Dialektforskning 2.

 

Föredrag:

  • Martina Huhtamäki: Maga miin veit noo – dialektanvändning under en lektion om mat
  • Ditte Zachariassen: Nye grammatiske træk i Aarhus Vest

 

Kontaktperson: Martina Huhtamäki, Helsingfors universitet/Universitetet i Akureyri (martina.huhtamaki@helsinki.fi)