Syntaktisk variation och förändring i de nordiska dialekterna

En workshop om syntaktisk variation och förändring i de nordiska dialekterna. Workshoppen organiseras i regi av projektet Variation och förändring i den nordiska verbfrasen. Inbjuden talare är Erik Magnusson Petzell (Institutet för språk och folkminnen).

Föredrag behandlar alla aspekter av syntaktisk variation och förändring i Norden, synkront eller diakront, och från olika teoretiska perspektiv.

 

Föredrag:

  • Erik Petzell: Verben i Viskadalen
  • Viveca Rabb: Grammatiskt genus i Vasa, Finland: dialektutjämning i olika stadier
  • Maud Westendorp: Information structure and morphological complexity in the wh-questions of three Norwegian dialects
  • Helge Lødrup, Raj Singh & Ida Toivonen: Distance distributivity in Swedish and Norwegian
  • Alexander Pfaff: Patterns of Modification and Definiteness Marking from Old Norse to Modern Icelandic
  • Johan Brandtler, David Håkansson & Henrik Rosenkvist: Negation i perifera varieteter av svenska
  • Elisabet Engdahl, Joan Maling, Halldór Ármann Sigurðsson & Annie Zaenen: Presentational sentences in Icelandic and Swedish: Roles and positions
  • Maia Andréasson: Negationen it(t) i en estlandssvensk dialekt
  • Eirik Tengesdal, Björn Lundquist & Ida Larsson: Partikelvariationer i norska dialekter
  • Filippa Lindahl: The project “Preposing in spoken Scandinavian”

 

Kontaktperson: Ida Larsson, Universitetet i Oslo (ida.larsson@iln.uio.no

Organisationskommitté: Jóhannes Gísli Jónsson, Ida Larsson & Björn Lundquist