Samfundsændringer og sprogforandring

Et af de centrale spørgsmål inden for sociolingvistikken er, hvilke sammenhænge der er mellem forandringer i samfundsstrukturer på den ene side og retning, hastighed og omfang af sprogforandring på den anden side (e.g. Coupland 2014, I.L. Pedersen 2005).

De nordiske lande er et særligt velegnet sprogligt laboratorium til at udføre empiriske studier af, hvordan samfundsændringer påvirker sproglig variation og forandring. De nordiske samfund har så mange lighedspunkter og samfundsudviklingerne er så veldokumenteret, at det her i større udstrækning end på tværs af andre lande, er muligt at kontrollere for faktorer, der kan påvirke sprogbrug. Ved at sammenligne sprogbrug og -forandring fra forskellige lokaliteter i de nordiske lande er det muligt at studere, hvordan sprog af samme historiske oprindelse, der har været underlagt lignende samfundsmæssige processer, har udviklet sig forskelligt og diskutere årsagerne til dette.

I denne workshop inviteres nordiske kolleager, der arbejder på nyere eller igangværende projekter inden for sociolingvistik, historisk sociolingvistisk, etnografi og dialektologi, til at give en præsentation af empirisk baserede studier af sammenhænge mellem samfundsmæssige forhold og sprogændringsprocesser.

Referencer:

Coupland, Nikolas 2014. Language change, social change, sociolinguistic change: A meta-commentary. Journal of Sociolinguistics 18: 277–286.

Pedersen, Inge Lise 2005. Processes of standardization in Scandinavia. In Dialect change, eds. Peter Auer, Frans Hinskens and Paul Kerswill, 171-195. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Föredrag:

  • Edit Bugge & Jógvan í Lon Jacobsen: Endring av færøyske dialekter gjennom tre generasjoner. Hvordan, hvor fort og hvorfor?
  • Eldar Heide: Språkendring på 500-talet, i seinmellomalderen og i dag
  • Helge Sandøy: Det norske talesamfunnet gjennom 200 år
  • Gunhild Kværness: Framskritt eller forfall? Kartlegging av holdninger til endringer i talespråket hos ungdomsskoleelever i Hedmark, Norge
  • Ásta Svavarsdóttir: Island i 1800-tallet: Sprogbrug og sprogudvikling i forhold til social og geografisk mobilitet
  • Malene Monka & Henrik Hovmark: Sproglige og samfundsmæssige forandringer i Sønderjylland

 

Kontaktpersoner: Edit Bugge, Høgskulen på Vestlandet (Edit.Bugge@hvl.no), och Malene Monka, Københavns Universitet (monka@hum.ku.dk)