Tredje utskick

Kära dialektologer i Norden!

Den 11 nordiska dialektologkonferensen hålls vid Islands universitet i Reykjavík den 20–22 augusti 2018. Nu närmar sig sista inlämningsdagen för abstracts som är den 15 mars 2018 (Obs: förlängd tidsfrist). Beskrivningar för workshopparna finns nu på konferensens hemsida: https://conference.hi.is/dialektolog2018/. Vi vill också påpeka att vi har lagt till en ny workshop med rubriken Dialektbruk og dialektforhandlinger online (se info under Workshops).

Program

Temat för konferensen är ”Språklig variation i den digitala tidsåldern”. Genom att välja detta tema vill vi dels fokusera på nya metoder inom språkvariations- och dialektforskning, dels på den digitala teknikens påverkan på språkvarieteter och dialekter i dagens samhälle. Vi vill samtidigt fokusera på språkliga varieteter och dialekter ur ett historiskt perspektiv, gärna med hjälp av nya metoder. Som alltid på de nordiska dialektologkonferenserna är dock alla ämnen som rör dialekter och varieteter välkomna.

Vi har tre inbjudna plenarföredrag på konferensen:

 • Analysing varieties and norms in West Nordic: Formal and functional considerations. Kristján Árnason, Háskóli Íslands, Reykjavík.
 • Perspektiv på stockholmska. Jenny Öqvist, Institutet för språk och folkminnen, Uppsala.
 • Muligheterne for å forske på eldre språk og dialekter ved hjelp av digitaliserte data. (Se sammanfattning på webben). Agnete Nesse, Høgskulen på Vestlandet, Bergen.

Presentationerna hålls på danska, norska, svenska eller engelska. Anmälan om sektionsföredrag och postrar sänds senast den 15/3 2018 till adressen dialektolog2018@hi.is. För föredrag och postrar vill vi ha rubrik och en sammanfattning på max 300 ord, samt uppgifter om föredragshållare och institutionstillhörighet/affiliation. Sammanfattningarna granskas kollegialt av medlemmarna av konferenskommittén. På konferensen ordnas även fem workshoppar. Rubrikerna för workshopparna och deras respektive kontaktpersoner ges nedan.

Workshops

Alla som vill hålla föredrag inom en workshop ska följa instruktionerna ovan för sektionsföredrag och dessutom meddela kontaktpersonen för respektive workshop om sitt intresse av att delta. Om ett förslag på inlägg inte ryms med i önskad workshop, genomgår det granskning som potentiellt sektionsföredrag. Se närmare beskrivning på konferensens webbsida: https://conference.hi.is/dialektolog2018/

 1. Dialekt i samtal. Kontaktperson: Martina Huhtamäki, Helsingfors universitet/Universitetet i Akureyri (huhtamaki@helsinki.fi).
 2. Samfundsændringer og sprogforandring. Kontaktperson: Edit Bugge, Høgskulen på Vestlandet (Edit.Bugge@hvl.no), och Malene Monka, Københavns Universitet
  (monka@hum.ku.dk).
 3. Dialektbruk og dialektforhandlingar online. Kontaktperson: Unn Røyneland, Universitetet i Oslo (royneland@iln.uio.no).
 4. Variation and Change in Faroese. Kontaktperson: Jóhannes Gísli Jónsson, Islands universitet (jj@hi.is).
 5. Syntaktisk variation og syntaktisk forandring i skandinaviske dialekter. Kontaktperson: Ida Larsson, Universitetet i Oslo (ida.larsson@iln.uio.no).
 6. The Linguistic Consequences of Digital Language Contact. Kontaktpersoner: Eiríkur Rögnvaldsson (eirikur@hi.is), Sigríður Sigurjónsdóttir (siggasig@hi.is), Einar Freyr Sigurðsson (einarfs@gmail.com).

Konferensavgift

Konferensavgiften är 25 000 isländska kronor (ca 200 euro). Konferensavgiften inbegriper kaffe med tilltugg men deltagarna står för egen lunch. Konferensemiddagen meddelas senare.

Boende

Deltagarna bokar boende själva. Vi har inte förbokat något konferenshotell men det finns ett stort urval olika övernattningsmöjligheter i promenadavstånd från universitetet som ligger nära Reykjavik centrum. Vi rekommenderar att ni tänker på att boka boende i god tid eftersom det finns en stor efterfrågan på logi i huvudstadsregionen.

Kontaktuppgifter

Om ni vill kontakta oss kan ni skriva till konferensens epostadress dialektolog2018@hi.is.

Välkomna till Island i augusti 2018!

Å arrangörskommitténs vägnar

Thórhallur Eyþórsson
Islands universitet

tolli@hi.is

Helga Hilmisdóttir
Árni Magnússon institutet för isländska studier

helgahi@hi.is