Plenarföredrag

Vi har tre inbjudna plenarföredrag på konferensen:

  • Analysing varieties and norms in West Nordic: Formal and functional considerations. Kristján Árnason, Háskóli Íslands, Reykjavík.
  • Perspektiv på stockholmska. Jenny Öqvist, Institutet för språk och folkminnen, Uppsala.
  • Muligheterne for å forske på eldre språk og dialekter ved hjelp av digitaliserte data. Agnete Nesse, Høgskulen på Vestlandet, Bergen.